Indkaldelse til Generalforsamling

AF Sorø BTK holder Generalforsamling torsdag d. 27/5 2021

I bordtennislokalet kl 19, hvis Corona restriktionerne tillader det. Ellers udskydes generalforsamlingen.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. På valg: Flemming
  7. På valg: Mette
  8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Venlig hilsen

Bestyrelsen i AF Sorø

TurneringsSæsonen er slut

Bordtennisdanmark har besluttet, at sæsonen er slut. Ingen hold rykker op eller ned. Se mere på bordtennisdanmark.

TG‐Øst (Sjælland):
Sæsonen er definitivt slut i alle rækker.
Der vil ikke ske op‐ og nedrykning i denne sæson.
Der arbejdes med to scenarier for den kommende sæson. Endelig beslutning træffes på baggrund af
de tilmeldte hold og tilbagemeldinger fra klubberne.
– Fri tilmelding i alle rækker, med en vis tilpasning af rækker og turneringsstruktur eller
– Alle hold starter i samme række som i denne sæson.
Hvis klubberne viser interesse, og mulighederne er til stede, vil der blive indbudt til en
sommerturnering.

Nedlukning

Da Sorø Kommune nu også, fra imorgen, er omfattet nedlukning af alt amatør idræt, er det af bestyrelsen blevet besluttet at stoppe alt træning frem til det nye år, allerede fra idag. Det vil sige der IKKE er træning for børn og unge i aften. Denne information vil også deles via intern kontakt liste, ligesom der vil være en træner til stede iaften kl 17 til at tage imod de unge mennesker der endnu ikke har fået beskeden. Sorø BTK vil selvfølgelig følge regeringens udmeldinger løbende og opdatere via facebook og hjemmeside. God jul og godt nytår.

Ingen træning, hvis holdkamp

De seneste corona tiltag gør det desværre ikke muligt at træne, når der afvikles holdkampe. Det er fortsat muligt at træne, når der ikke spilles holdkamp, så tjek kalenderen her på siden eller på bordtennisportalen, inden I laver aftaler eller møder op i klubben. Dette gælder i foreløbig 4 uger.

1 2 3 30