AF Sorø bordtennis tilbage efter Corona.

AF Sorø Bordtennis er kommet godt igang ovenpå coronakrisen.

Her er det billede af 60+ holdet, som holder opstartsfrokost. De spiller hver tirsdag og torsdag fra kl. 10 til kl. 14 og er 34 deltagere på nuværende tidspunkt. Nye spillere kan ringe til Kaj på 21851869.

Vores børne hold er også kommet godt igang, hvor vi har et træner team på 4 for at hjælpe børnene bedst muligt. I øjeblikket er vi 20 børn, hvor man kan ringe til Allan på 22959016, hvis man har lyst til at prøve at spille.

I senior afdelingen har vi desværre måtte trække vores 1. hold, som 2 år i træk lå til oprykning til østserien, men blev stoppet sidst på sæsonen grundet corona, så de havde ikke lyst til at fortsætte en gang til, men ellers har de andre senior hold lyst til at fortsætte. Nye medlemmer kan ringe til Lars på 26183786.

Så alt i alt er AF Sorø kommet fint igennem corona krisen.

På vegne af AF Sorø

Allan Petersen

Senior spillermøde 31.august kl.19

Hej spillere i AF Sorø bordtennisklub. Så er det igen tid til spillermøde, så vi kan få sat nogle hold til sæson 2021/22

Vi holder mødet i klubbens lokale tirsdag den 31. august kl. 19:00

Hvis du ikke har mulighed for at deltage, må du gerne ringe eller skrive til mig(Lars) med dine holdønsker.

På bestyrelsens vegne – Lars

Ungdom opstart 17. august

Der er opstart af ungdomstræning tirsdag den 17. august 2021 kl. 17.00-18.30

Både nybegyndere, øvede og elite træner tirsdag og torsdag kl. 17.00-18.30, Trænerteamet kommer til at bestå af Allan, Kaj, Nikolaj og Jonas.

Hvis du er ny i klubben kan du træne gratis den første måned og du kan også låne bat i klubben. Vel mødt.

Covid-19 opdatering for børn og unge.

AF Sorø har været så heldig nu at have en træner færdigvacineret og dermed have gyldigt corona pas om blot 14 dage. 💪

Derfor bliver der selvfølgelig nu åbnet op for de børn og unge som har måtte undvære bordtennis alt for længe.

Dette betyder at der fra tirsdag d 18/5 og foreløbig hver tirsdag derefter, vil være åbent i klubben fra 17 – 18.30 til fri leg og hygge.

Kom ned og få rørt jer lidt så i alle er lidt mere klar til den nye sæson efter sommerferien som forhåbentlig ligner noget som vi er vant til 😁🏓🏓 vel mødt.

CoviD-19 opdatering

AF Sorø BTK holder sig løbende opdateret ift. hvad regeringen, Bordtennis Danmark og Sorø Kommune melder ud omkring vores muligheder for at komme til at spille bordtennis igen. Vi ved der er mange, der savner det.
Baseret på disse anbefalinger træffer bestyrelsen beslutninger ud fra en samlet helheds vurdering.
Fra regeringens side er det sådan, at Børn og unge under 18 år må genoptage træningen med et forsamlingsloft på 25 ligesom personer over 70 også må træne, dog med den tilføjelse at coronapas er et krav sammen med et forsamlingsloft på 10.
Grundet et forsigtigheds princip er det dog besluttet at børn og unge tidligst kan starte op fra tirsdag d 18/5. Dette skyldes at bestyrelsen vurderer, det er nødvendigt at sikre vores trænere, med en fuld vaccine, inden de underviser op til 25 børn ad gangen, som pt kan komme ind uden coronapas og negativ test, fra 5 forskellige skoler i vores kommune.
Der vil selvfølgelig komme en opdatering ligeså snart vi ved mere omkring den endelig dato for opstart af Børn og unge.
Kontakt personer:

Børn og unge: Allan Petersen

+60: Kaj Grann

Venlig hilsen, AF-Sorø BTK, Bestyrelsen.

Indkaldelse til Generalforsamling

AF Sorø BTK holder Generalforsamling torsdag d. 27/5 2021

I bordtennislokalet kl 19, hvis Corona restriktionerne tillader det. Ellers udskydes generalforsamlingen.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. På valg: Flemming
  7. På valg: Mette
  8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Venlig hilsen

Bestyrelsen i AF Sorø

1 2 3 31