Covid-19 opdatering for børn og unge.

AF Sorø har været så heldig nu at have en træner færdigvacineret og dermed have gyldigt corona pas om blot 14 dage. 💪

Derfor bliver der selvfølgelig nu åbnet op for de børn og unge som har måtte undvære bordtennis alt for længe.

Dette betyder at der fra tirsdag d 18/5 og foreløbig hver tirsdag derefter, vil være åbent i klubben fra 17 – 18.30 til fri leg og hygge.

Kom ned og få rørt jer lidt så i alle er lidt mere klar til den nye sæson efter sommerferien som forhåbentlig ligner noget som vi er vant til 😁🏓🏓 vel mødt.

CoviD-19 opdatering

AF Sorø BTK holder sig løbende opdateret ift. hvad regeringen, Bordtennis Danmark og Sorø Kommune melder ud omkring vores muligheder for at komme til at spille bordtennis igen. Vi ved der er mange, der savner det.
Baseret på disse anbefalinger træffer bestyrelsen beslutninger ud fra en samlet helheds vurdering.
Fra regeringens side er det sådan, at Børn og unge under 18 år må genoptage træningen med et forsamlingsloft på 25 ligesom personer over 70 også må træne, dog med den tilføjelse at coronapas er et krav sammen med et forsamlingsloft på 10.
Grundet et forsigtigheds princip er det dog besluttet at børn og unge tidligst kan starte op fra tirsdag d 18/5. Dette skyldes at bestyrelsen vurderer, det er nødvendigt at sikre vores trænere, med en fuld vaccine, inden de underviser op til 25 børn ad gangen, som pt kan komme ind uden coronapas og negativ test, fra 5 forskellige skoler i vores kommune.
Der vil selvfølgelig komme en opdatering ligeså snart vi ved mere omkring den endelig dato for opstart af Børn og unge.
Kontakt personer:

Børn og unge: Allan Petersen

+60: Kaj Grann

Venlig hilsen, AF-Sorø BTK, Bestyrelsen.

Indkaldelse til Generalforsamling

AF Sorø BTK holder Generalforsamling torsdag d. 27/5 2021

I bordtennislokalet kl 19, hvis Corona restriktionerne tillader det. Ellers udskydes generalforsamlingen.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. På valg: Flemming
  7. På valg: Mette
  8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Venlig hilsen

Bestyrelsen i AF Sorø

TurneringsSæsonen er slut

Bordtennisdanmark har besluttet, at sæsonen er slut. Ingen hold rykker op eller ned. Se mere på bordtennisdanmark.

TG‐Øst (Sjælland):
Sæsonen er definitivt slut i alle rækker.
Der vil ikke ske op‐ og nedrykning i denne sæson.
Der arbejdes med to scenarier for den kommende sæson. Endelig beslutning træffes på baggrund af
de tilmeldte hold og tilbagemeldinger fra klubberne.
– Fri tilmelding i alle rækker, med en vis tilpasning af rækker og turneringsstruktur eller
– Alle hold starter i samme række som i denne sæson.
Hvis klubberne viser interesse, og mulighederne er til stede, vil der blive indbudt til en
sommerturnering.

Nedlukning

Da Sorø Kommune nu også, fra imorgen, er omfattet nedlukning af alt amatør idræt, er det af bestyrelsen blevet besluttet at stoppe alt træning frem til det nye år, allerede fra idag. Det vil sige der IKKE er træning for børn og unge i aften. Denne information vil også deles via intern kontakt liste, ligesom der vil være en træner til stede iaften kl 17 til at tage imod de unge mennesker der endnu ikke har fået beskeden. Sorø BTK vil selvfølgelig følge regeringens udmeldinger løbende og opdatere via facebook og hjemmeside. God jul og godt nytår.

Ingen træning, hvis holdkamp

De seneste corona tiltag gør det desværre ikke muligt at træne, når der afvikles holdkampe. Det er fortsat muligt at træne, når der ikke spilles holdkamp, så tjek kalenderen her på siden eller på bordtennisportalen, inden I laver aftaler eller møder op i klubben. Dette gælder i foreløbig 4 uger.

1 2 3 30