Landsmesterskaber

AF Sorø BTK deltog i årets Landsmesterskaber i bordtennis.

I weekenden d. 17-19. marts deltog 10 seniorer i årets Landsmesterskaber i bordtennis. Det var arrangeret
som en klubtur, hvor såvel det sportslige som det sociale var i fokus. Det blev en stor succes med mange
spændende bordtenniskampe samt sjove og hyggelige stunder. Det sportslige højdepunkt fandt sted
søndag, hvor Finn Christensen blev Landsmester i Åben række B, efter adskillige særdeles velspillede
kampe. Finn Christensen og Ralf Petersen fik desuden en andenplads i Herre double klasse 4, og Flemming
Rydahl fik en flot andenplads i Senior række 8.

I finalen i åben række b, slog Finn Christensen
fra AF Sorø BTK Jesper Larsen fra Næstved B.

Generalforsamling tirsdag den 28/3-2023 kl. 19

Der indkaldes hermed til generalforsamling i AF Sorø bordtennisklub tirsdag den 28. marts 2023 kl.19:00

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer i lige år
 8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer i ulige år
  • (Allan modtager ikke genvalg. Flemming er også på valg)
 9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt
1 2 3 35