TurneringsSæsonen er slut

Bordtennisdanmark har besluttet, at sæsonen er slut. Ingen hold rykker op eller ned. Se mere på bordtennisdanmark.

TG‐Øst (Sjælland):
Sæsonen er definitivt slut i alle rækker.
Der vil ikke ske op‐ og nedrykning i denne sæson.
Der arbejdes med to scenarier for den kommende sæson. Endelig beslutning træffes på baggrund af
de tilmeldte hold og tilbagemeldinger fra klubberne.
– Fri tilmelding i alle rækker, med en vis tilpasning af rækker og turneringsstruktur eller
– Alle hold starter i samme række som i denne sæson.
Hvis klubberne viser interesse, og mulighederne er til stede, vil der blive indbudt til en
sommerturnering.