Indkaldelse til generalforsamling

AF Sorø BTK holder Generalforsamling torsdag d. 7/4 2022 kl 19 I klubbens lokaler.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. På valg: Mette

7. På valg: Lars Bo

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Eventuelt

Venlig hilsen

Bestyrelsen i AF Sorø