Indkaldelse til Generalforsamling

AF Sorø BTK holder Generalforsamling torsdag d. 27/5 2021

I bordtennislokalet kl 19, hvis Corona restriktionerne tillader det. Ellers udskydes generalforsamlingen.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. På valg: Flemming
  7. På valg: Mette
  8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Venlig hilsen

Bestyrelsen i AF Sorø