Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt af medlemmerne i AF-Sorø.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

Formand Mette Fabricius 29 90 68 60 fabricius@sphere.dk
Kasserer Flemming Rydahl 20 21 03 02 Flemming.rydahl@mail.dk
Ungdomsformand Allan Petersen 22 95 90 16 allanb.petersen@hotmail.com
Seniorformand Lars Bo Hansen 26 18 37 86 hasselvej11@Hotmail.com
Medlem Nikolaj Nexø Dahl

Næste bestyrelsesmøde:  ikke planlagt

Forslag til bestyrelsen Har man forslag til bestyrelsen, eller andet man ønsker at bestyrelsen skal drøfte, kan en skriftlig henvendelse afleveres til en af bestyrelsens medlemmer, eller man kan sende en email til formanden: allanb.petersen@hotmail.com