Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt af medlemmerne i AF-Sorø.  

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

Formand & ungdomsformand Allan Petersen 22 95 90 16 allanb.petersen@hotmail.com
Kasserer Flemming Rydahl 20 21 03 02 Flemming.rydahl@mail.dk
Næstformand Mette Fabricius 29 90 68 60 fabricius@sphere.dk
Lørdag i hallen & sommerbordtennis Henning Pedersen 29 78 76 20 falkevej@hotmail.com
Seniorformand Lars Bo Hansen 26 18 37 86 hasselvej11@Hotmail.com

 


Næste bestyrelsesmøde:  Onsdag d. 13. februar Kl. 19:00

Forslag til bestyrelsen Har man forslag til bestyrelsen, eller andet man ønsker at bestyrelsen skal drøfte, kan en skriftlig henvendelse afleveres til en af bestyrelsens medlemmer, eller man kan sende en email til formanden: allanb.petersen@hotmail.com