CoviD-19 opdatering

AF Sorø BTK holder sig løbende opdateret ift. hvad regeringen, Bordtennis Danmark og Sorø Kommune melder ud omkring vores muligheder for at komme til at spille bordtennis igen. Vi ved der er mange, der savner det.
Baseret på disse anbefalinger træffer bestyrelsen beslutninger ud fra en samlet helheds vurdering.
Fra regeringens side er det sådan, at Børn og unge under 18 år må genoptage træningen med et forsamlingsloft på 25 ligesom personer over 70 også må træne, dog med den tilføjelse at coronapas er et krav sammen med et forsamlingsloft på 10.
Grundet et forsigtigheds princip er det dog besluttet at børn og unge tidligst kan starte op fra tirsdag d 18/5. Dette skyldes at bestyrelsen vurderer, det er nødvendigt at sikre vores trænere, med en fuld vaccine, inden de underviser op til 25 børn ad gangen, som pt kan komme ind uden coronapas og negativ test, fra 5 forskellige skoler i vores kommune.
Der vil selvfølgelig komme en opdatering ligeså snart vi ved mere omkring den endelig dato for opstart af Børn og unge.
Kontakt personer:

Børn og unge: Allan Petersen

+60: Kaj Grann

Venlig hilsen, AF-Sorø BTK, Bestyrelsen.

Indkaldelse til Generalforsamling

AF Sorø BTK holder Generalforsamling torsdag d. 27/5 2021

I bordtennislokalet kl 19, hvis Corona restriktionerne tillader det. Ellers udskydes generalforsamlingen.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. På valg: Flemming
  7. På valg: Mette
  8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Venlig hilsen

Bestyrelsen i AF Sorø